تبلیغات
مرکز اطلاعات زیست شناسی و پزشکی - ساختار اسید نوکلئیک
مرکز اطلاعات زیست شناسی و پزشکی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
اسید نوکلئیک یکی از ماکرومولکولهای زیستی است که وظیفه ذخیره اطلاعات ژنتیکی را در سلول بر عهده دارد. جایگاه اسیدهای نوکلئیک در هسته و سیتوپلاسم سلول است و از واحدهایی به نام نوکلئوتید ساخته شده‌اند.


نگاه اجمالی
نوکلئوتیدها اعمال متنوعی را در داخل سلول انجام می‌دهند. نوکلئوتیدها به عنوان زیر واحدهای اسیدهای نوکلئیک حامل اطلاعات ژنتیکی هستند. ساختمان هر پروتئین و نهایتا هر بیومولکول ، محصولی از اطلاعات موجود در توالی نوکلئوتیدی اسیدهای نوکلئیک سلول می‌باشد. توانایی ذخیره و انتقال اطلاعات ژنتیکی از نسلی به نسل بعد شرط اساسی زندگی است. توالی آمینو اسیدی هر پروتئین موجود در سلول و توالی نوکلئوتیدی هر مولکول RNA توسط توالی نوکلئوتیدی موجود در ساختمان DNA DNAسلول تعیین می‌گردد. قطعه ای از مولکول DNA که حاوی اطلاعات لازم جهت سنتز یک محصول بیولوژیک وظیفه‌دار نظیر پروتئین یا RNA است را یک ژن می‌گویند. در داخل سلولها دو نوع اسید نوکلئیک یافت می‌شود.
ساختار اسید نوکلئیک
اسیدهای نوکلئیک بسپارهایی (پلیمرهایی) با زنجیر طولانی و وزن مولکولی بالا متشکل از نوکلئوتیدها هستند. هرنوکلئوتید از قسمتهای زیر تشکیل شده است.

یک مولکول اسید فسفریک
یک مولکول قند 5 کربنی
یک مولکول باز نیتروژن‌دار
انواع اسیدهای نوکلئیک
دو نوع اسید نوکلئیک وجود دارد. دزوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) و ریبو نوکلئیک اسید (RNA). اختلاف اساسی بین این دو مولکول قندی است که مورد استفاده قرار داده‌اند. DNA حاوی دزوکسی ریبوز و RNA حاوی ریبوز است. پیشوند دزوکسی برداشتن یک اتم اکسیژن را نشان می‌دهد. اگر یک اتم اکسیژن ، از اتم کربن شماره 2 ریبوز برداشته شود، ساختار دزوکسی ریبوز بدست می‌آید. DNA بطور عمده در هسته سلول یافت می‌شود. در حالی که RNA بطور عمده در سیتوپلاسم یعنی در خارج هسته سلول است.

سه نوع عمده از RNA مشخص شده است. این سه نوع عبارتند از RNA پیک (mRNA) ، RNA ناقل (tRNA) ، و RNA ریبوزومی (rRNA). هر یک از آنها وزن مولکولی و ترکیب بازی خاص خود را دارد. RNAهای پیک ، معمولا از همه بزرگترند و وزن مولکولی آنها بین 25000 تا یک میلیون است. آنها 75 تا 3000 واحد مونو نوکلئوتید دارند. وزن مولکولی RNA های ناقل بین 23000 تا 30000 است و شامل 75 تا 90 واحد نوکلئوتیدند. RNA های ریبوزومی که وزن مولکولی آنها بین وزن مولکولهای mRNA و tRNA است حدود 80 درصد کل RNA سلول را تشکیل می‌دهند.


ساختار RNA و DNA
مونومرهای RNA و DNA شامل یک قند ساده ، یکی از بازهای نیتروژنی و یک یا دو واحد اسید فسفریک هستند. نوکلئوتیدهای RNA و DNA از نظر ساختاری تنها در قند و یک باز متفاوت دارند. پلی نوکلئوتیدهایی با وزن‌های مولکولی تا چند میلیون شناخته شده‌اند. ردیف نوکلئوتیدها در زنجیر پلی نوکلئوتیدی ساختار نوع اول این زنجیر است. در زنجیر اسید نوکلئیک ، اتم کربن شماره 3 یک مولکول قند و اتم کربن شماره 5 مولکول قند بعدی توسط یک اتصال استر به مولکول اسید فسفریک متصل می‌گردد.

یکی از چهار بنیان مختلف باز نیتروژن‌دار جایگزین گروه OH اتم کربن شماره 1 هر مولکول قند می‌گردد. ساختار دوم DNA یک مارپیچ دوگانه است. دو زنجیر DNA به نحوی به یکدیگر پیچ خورده‌اند که بازها درون مارپیچ واقع شده‌اند. ساختار از طریق پیوندهای هیدروژنی بین بازهای یک زنجیر و بازهای زنجیر دیگر به هم متصل شده‌اند. چهار بنیان باز موجود در DNA از تیمین (T) ، آدنین (A) ، گوانین (G) و سیتوزین (C). آدنین و تیمین یکدیگر را تکمیل می‌کنند.

موقعیت اتمها این امکان را فراهم می‌سازد تا دو پیوند قوی هیدروژنی بین A از یک زنجیر و T از زنجیر دیگر مارپیچ دو گانه بوجود آید. گوانین (G) و سیتوزین (C) به همین نحو همدیگر را تکمیل می‌کنند. بین این زوج باز سه پیوند قوی هیدروژنی تشکیل می‌شود. در هر نمونه DNA مقدار A و T و نیز G و C یکسان است. بازهایی که به یک زنجیر DNA متصل است بازهای متصل به زنجیر دیگر DNA را تکمیل می‌کنند. اگر یک A روی زنجیر 1 وجود داشته باشد، T روی زنجیر 2 مخالف آن خواهد داشت و اگر یک T روی زنجیر 1 وجود داشته باشد، A روی زنجیر 2 مخالف آن وجود خواهد داشت. همین نحوه جفت شدن بین C و G روی می‌دهد.

دو جفت پیوند هیدروژنی تقریبا طول یکسان دارند. در نتیجه دو زنجیر مارپیچ دوگانه به یک فاصله از همدیگر قرار می گیرند. مولکولهای RNA به صورت تک رشته‌ای قرار دارند و فقط در بعضی از انواع آن هم در مواقعی خاص پیوندهای هیدروژنی در داخل یک زنجیره ایجاد می‌شود که می‌توان مولکول RNA ناقل را نام برد. 4 باز موجود در RNA عبارتند از: آدنین ، یوراسیل ، گوانین و سیتوزین. 


عمل پلی نوکلئوتیدها
عمل پلی نوکلئوتیدها همانند سازی از اطلاعات سلولی موجود در هسته است. بطوری که شبیه ، شبیه را بوجود می آورد. گوناگونی ساختارهای نوع اول پلی نوکلئوتیدها تقریبا بی‌نهایت است و این گوناگونی امکان می‌دهد که اطلاعات بی‌نهایت گوناگون در ساختارهای مولکولی رشته‌های اسید نوکلئیک ثبت شود. آرایشهای گوناگون فقط چند باز متفاوت ساختارهای بسیار گوناگونی ایجاد می کند. امروزه باور دانشمندان این است که اطلاعات کد شده با همانند سازی DNA آغاز می‌شود و با سنتز پروتئین طبیعی و همچنین با سنتز بافتهای بدن ادامه می‌یابد.

همانند سازی DNA
تقریبا تمام هسته‌های سلولهای موجود زنده شامل ترکیب کروموزومی یکسان است. این ترکیب همواره ثابت است. صرف نظر از اینکه در سلول ، مواد غذایی فراوان یا بسیار کم باشد. هر موجود زنده حیات خود را بصورت یک تک سلول با ترکیب کروموزمی یکسان آغاز می‌کند. در تولید مثل جنسی نیم یک کروموزوم از هر یک از والدین به آن می‌رسد. این واقعیتهای زیست شناختی ، خوب شناخته شده همراه با اکتشافهای اخیر درباره ساختارهای پلی نوکلئوتیدها ، دانشمندان را به این نتیجه‌گیری رسانیده است که ساختار DNA در حین تقسیم عادی سلول (میتوز - هر دو رشته) بطور کامل و در تقسیم سلولی سلولهای جنسی (میوز – یک رشته) فقط بطور نیمه کپیه می‌شود.

وقتی یاخته‌ای تقسیم می‌شود، دو زنجیر مارپیچ دوگانه DNA از همدیگر جدا می‌گردد. هر زنجیر به عنوان الگو برای سنتز زنجیر جدید و مکمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این فرآیند دو مارپیچ دوگانه یکسان بوجود می‌آید. هر مارپیچ دوگانه حاوی یکی از زنجیرهای مارپیچ دوگانه اصلی است. نوکلئوتیدهای موجود در محلول ، زنجیرهای جدید را تشکیل می‌دهند. باز یک نوکلئوتید با باز مکمل یک زنجیره DNA از طریق تشکیل پیوندهای هیدروژنی جفت می‌شوند. بنابراین ، نوکلئوتیدها به نحوی که توسط ترتیب بازها در زنجیر DNA تعیین می‌گردد منظم می‌شوند. زنجیرهای جدید که از نوکلئوتیدها تشکیل می‌شوند مکمل زنجیرهای DNA اصلی می‌باشند. همانند سازی DNA در هسته سلول صورت می‌گیرد.

جهش (Mutation)
هر تغییری که در DNA یک یاخته ، تغییر در RNA پیکی که از آن تولید می‌شود و در نتیجه اختلال در پروتئین حاصل را به دنبال دارد جهش نامیده می‌شود. این تغییرات ممکن است سودمند ، زیان آور یا بی‌اهمیت باشد و از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد. جهشها مسئول بیماریهای ژنتیکی از قبیل بیماری تی – ساکس ، کم خونی ، هموفیلی و کره هانتینگتون هستند.
 
منبع:
http://www.bioemm.com/
نوع مطلب : جهش ها،  ژنتیک سلولی(ساختار cell)، میکرو بیولوژی،  مهندسی ژنتیک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 8 مهر 1388
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:07 ق.ظ

Awesome stuff. Cheers.
40 mg cialis what if i take buy cheap cialis in uk acheter cialis meilleur pri where cheapest cialis cialis official site buying cialis on internet pastillas cialis y alcoho generic cialis levitra cialis patentablauf in deutschland cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:53 ق.ظ

Amazing many of useful information.
no prescription cialis cheap cialis cuantos mg hay cialis 100mg suppliers import cialis cialis usa cost cialis professional yohimbe acheter cialis kamagra callus cialis et insomni cialis online deutschland
سه شنبه 13 آذر 1397 09:19 ب.ظ

Thank you, Fantastic information!
cialis e hiv cialis 200 dollar savings card cialis et insomni buy cialis i recommend cialis generico buy cialis sample pack cialis rezeptfrei sterreich cialis generique 5 mg cialis 5 mg buy cialis 100 mg 30 tablet
دوشنبه 12 آذر 1397 09:57 ق.ظ

Nicely put. Regards.
price cialis best cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg tablets costo in farmacia cialis cialis billig buy cialis uk no prescription cialis prezzo al pubblico cialis taglich cialis for bph generic cialis levitra
شنبه 10 آذر 1397 10:23 ب.ظ

Cheers! An abundance of advice!

40 mg cialis what if i take cheap cialis cialis generico tesco price cialis cialis pills boards viagra vs cialis vs levitra weblink price cialis cialis generico in farmacia low cost cialis 20mg cialis ahumada
شنبه 10 آذر 1397 09:04 ق.ظ

You have made your position pretty nicely!!
cialis taglich cialis e hiv cialis from canada cialis australia org cialis 20 mg cut in half tadalafil generic only best offers cialis use cialis daily dose generic cialis tadalafil price cialis best
جمعه 9 آذر 1397 09:50 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis therapie cialis soft tabs for sale non 5 mg cialis generici generic cialis in vietnam the best choice cialis woman cialis savings card cialis online dose size of cialis cialis generisches kanada cialis pills in singapore
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Wow lots of fantastic information.
cialis great britain deutschland cialis online cialis name brand cheap cialis tablets when will generic cialis be available generic cialis generic cialis pro cialis y deporte cialis rckenschmerzen buy cialis cheap 10 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:30 ق.ظ

You actually reported this superbly.
5 mg cialis pharmacie en ligne 40 mg cialis what if i take when will generic cialis be available tadalafil 20 mg cialis wir preise cost of cialis per pill cialis wir preise cialis 5 mg schweiz acheter du cialis a geneve free generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:50 ق.ظ

Kudos, Loads of information!

acheter cialis kamagra cialis for sale look here cialis order on line cialis 30 day sample pastillas cialis y alcoho cialis flussig estudios de cialis genricos we choice cialis pfizer india cialis name brand cheap cialis generika in deutschland kaufen
دوشنبه 9 مهر 1397 04:59 ب.ظ

Factor clearly considered..
cialis prezzo in linea basso canadian drugs generic cialis cialis online generic cialis safe site to buy cialis online cialis generic availability cialis 30 day trial coupon cialis uk next day cilas acheter cialis meilleur pri
یکشنبه 1 مهر 1397 03:03 ب.ظ

Amazing a good deal of terrific knowledge!
canadian medications online good canadian online pharmacies canada online pharmacy pharmacy canada best best canadian pharmacy canada online pharmacies reviews canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacys drugstore online shopping canada medication prices
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:43 ق.ظ

With thanks. Quite a lot of stuff!

il cialis quanto costa cialis generico in farmacia cialis 5mg billiger interactions for cialis we like it cialis soft gel cialis cost miglior cialis generico look here cialis order on line cialis pills in singapore walgreens price for cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:28 ب.ظ

You have made your stand very clearly!.
the best choice cialis woman safe dosage for cialis preis cialis 20mg schweiz we recommend cheapest cialis cialis online deutschland prices for cialis 50mg cialis reviews low cost cialis 20mg safe site to buy cialis online how does cialis work
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:42 ق.ظ

Kudos. Great information!
cheap online pharmacy no prescription where can i get sildenafil how can i order viagra online viagra to buy uk viagra super active how do i buy viagra online best place to buy viagra online generic viagra buy online buying real viagra online how do i order viagra online
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 07:30 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting
my own weblog and was wondering what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be
greatly appreciated. Kudos
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:28 ق.ظ

Wonderful write ups. Cheers.
viagra online doctor buy female viagra online sildenafil or viagra buy online viagra where can we buy viagra buy real viagra online without prescription tadalafil buy viagra online usa buy viagra alternative how to find viagra
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:45 ق.ظ

With thanks. Plenty of postings.

free cialis acheter cialis kamagra 5 mg cialis pharmacie en ligne how does cialis work legalidad de comprar cialis cialis coupons printable canadian cialis low cost cialis 20mg link for you cialis price cialis dosage amounts
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:55 ق.ظ
It's amazing to go to see this web page and reading the views
of all colleagues concerning this post, while I
am also zealous of getting familiarity.
جمعه 13 مرداد 1396 07:40 ب.ظ
I blog quite often and I seriously appreciate your content.
This article has truly peaked my interest. I'm
going to take a note of your site and keep checking for new
information about once a week. I opted in for your Feed too.
جمعه 2 تیر 1396 08:29 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق
به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی
که. من هنوز مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد را خوب به پر کسانی که
معافیت. در صورتی که شما که می
توانید انجام من خواهد بدون شک تا
پایان تحت تاثیر قرار داد.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 12:59 ب.ظ
Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you
knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی